imece Destek Programından başarıyla mezun olduk

2013 yılından bu yana çalışmalarına devam eden ekibimizin, 2018 yılının başında dahil olduğu, imece* Destek Programı’nda, Zorlu Holding'in desteğiyle 7 ay boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalıştık ve 17 Kasım Cumartesi günü aynı alanda çalışan toplam 3 takım olarak mmezun olduk. Bu süreçte mentorluk, hibe, eğitim, ekosisteme ve yatırımcı ilişkilerine erişim gibi desteklerden faydalanarak, ürün, sistem ve servislerimizi geliştirme fırsatı elde ettik. Mezuniyet töreninde, Destek Programı’nın kuluçka sürecine geçerek her bir takıma sunulan 120.000 TL’lik hibe desteğine hak kazanan üç ekipten biri olarak - BabyAcademy ve Maide Mutfak - girişimimizin geldiği aşamayı sosyal girişimcilik ekosistemi ile paylaştık.

*imece sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilmesi için çeşitli kaynaklarla buluşturan bir sosyal inovasyon platformudur.