Etkimiz

Kızlar Sahada programının bir parçası olan ve sosyal sorumluluk projesi olarak 19-26 Kasım 2016 tarihleri arasında hayata geçirilen Kızlar Sahada Akademi’nin sosyal etki ölçümlemesini yaparak, hazırladığımız etki analizi raporunu tüm paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşmaktayız.

 

Ölçümleme aracı olarak SROI (Social Return on Investment) analizini kullanarak, projenin maliyet/fayda oranını hesapladık ve gördük ki Kızlar Sahada Akademi için yapılan her 1 TL’lik yatırım 12,45 TL değerinde değişim sağladı.  

 

Kızlar Sahada Akademi SROI analizi, projenin yarattığı etkileri görmek, projenin en verimli ve en verimsiz noktalarını tespit ederek, kaynakları en doğru şekilde kullanmak için yapılmıştır. Bu analiz aynı zamanda bu projenin duyurulması ve yaygınlaşmasında bir araç olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir başka deyişle, bu rapor hem iç paydaşlara hem de dış paydaşlara hitap edecek şekilde Atlı Danışmanlık tarafından hazırlanmış ve Social Value International tarafından denetimden geçerek Türkiye’deki ilk ve tek ‘Assurance’ belgesi alan SROI Analiz Raporu olma özelliğini taşımaktadır.

 

SROI Analizi Nedir?

SROI (Social Return on Investment) sosyal yatırımın geri dönüşünü, bir başka deyişle değişimin sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarına finansal değer atfederek ölçümlemek için oluşturulmuş bir çerçevedir. SROI yöntemi projenin maliyet/fayda oranı hesaplanmasına olanak sağlar. Sosyal etkiyi hesaplarken, SROI yöntemi yalnızca faydalanıcı gruba odaklanmaz; projeye zaman, hizmet ve parasal olarak yatırım yapmış olan ve projenin sonuçlarından etkilenen tüm paydaş gruplarını analize dâhil eder.