BLOG

Klinik Psikolog Yeşim Canlı ile Benlik Algısı Buluşmalarını Gerçekleştirdik!

30 Nisan 2020 | Çevrimiçi

Antrenörlerimizin kendileriyle ilgili algılarını ölçerek ve anlamlandırarak, bu konuda farkındalık geliştirmeleri ve empati yeteneklerini artırmak amacıyla, Klinik Psikolog Yeşim Canlı ile Benlik Algısı Çalışmaları organize ettik.

Klinik Psikolog Yeşim Canlı ile  Visa Kızlar Sahada Futbol Okullarımızda ve Kotex Kızlar Sahada Sosyal Gelişim Programımızda yer alan antrenörlerimizle "Benlik Algısı" üzerine çalıştık.

Bir araya geldiğimiz iki grup buluşması ve her bir antrenörle gerçekleştirilen birebir seanslar ışığında antrenörlerimiz bir yandan kendilerini değerlendirirken, bir yandan daha önce farkında bile olmadıkları özellikleriyle karşılaştılar. Bazı yönlerimizi dönüştürerek nasıl daha sağlıklı ve huzurlu olabileceğimizi, bizi olumsuz etkileyen durumlardan uzak durmak için nasıl yollar izlemenin daha faydalı olabileceği üzerine konuştuk.

Motive eden enerjisi ile Yeşim Hanım'a bu yolda hepimize tuttuğu ışık ve aktive ettiği dönüştürücü güç için teşekkür ederiz! 

Kategoriler: Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı Eğitimler