ETKİMİZ

ETKİMİZ

Kızlar Sahada olarak, 2013 -2018 yılları arasında düzenlediğimiz İstanbul Kupası turnuvalarımızdan elde ettiğimiz toplamda 80.000 TL’nin üzerindeki seyirci gelirimizi AÇEV, Darüşşafaka, İTÜ BMT-KAUM (Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi), Boğaziçi Üniversitesi Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ve vakıflara aktardık.

2013 ve 2014 yıllarında resmi sosyal sorumluluk ortağımız Toplum Gönüllüleri Vakfı’ydı.

2015 yılında tüm seyirci gelirlerimiz AÇEV’in Baba Destek Programı’na aktarıldı. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da Baba Destek Programı’na destek vermeye devam ettik. Programda, babalar cinsiyet eşitliği başta olmak üzere tüm konularda çocuklarına nasıl davranmaları ve onlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda 13 haftalık bir eğitim alıyorlar.

Baba Destek Programı’na verdiğimiz desteğe paralel olarak 2016’da İTÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin de aracılığıyla İTÜ’lü genç kadınlara da burs imkanı sağladık. 2017’de ise Boğaziçi Üniversitesi burs fonuna katkıda bulunduk.

2016 - 2019 yılları arasında elde ettiğimiz gelirler ile 2016 yılından bu yana düzenlediğimiz bir hafta süreli sosyal gelişim programımız Kızlar Sahada Akademi’leri organize ederek, sosyo-ekonomik dezavantajlı 10-12 yaş grubu kız çocuklarına ulaştık.

Kızlar Sahada programının bir parçası olan ve sosyal sorumluluk projesi olarak 19-26 Kasım 2016 tarihleri arasında hayata geçirilen Kızlar Sahada Akademi’nin sosyal etki ölçümlemesini yaparak, hazırladığımız etki analizi raporunu tüm paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşmaktayız.

Ölçümleme aracı olarak SROI (Social Return on Investment) analizini kullanarak, projenin maliyet/fayda oranını hesapladık ve gördük ki Kızlar Sahada Akademi için yapılan her 1 TL’lik yatırım 12,45 TL değerinde değişim sağladı.

Raporumuza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kızlar Sahada Akademi SROI analizi, projenin yarattığı etkileri görmek, projenin en verimli ve en verimsiz noktalarını tespit ederek, kaynakları en doğru şekilde kullanmak için yapılmıştır. Bu analiz aynı zamanda bu projenin duyurulması ve yaygınlaşmasında bir araç olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir başka deyişle, bu rapor hem iç paydaşlara hem de dış paydaşlara hitap edecek şekilde Atlı Danışmanlık tarafından hazırlanmış ve Social Value International tarafından denetimden geçen Türkiye’deki ilk ve tek ‘Assurance’ belgesi alan SROI Analiz Raporu olma özelliğini taşımaktadır.

 

SROI ANALİZİ NEDİR?

SROI (Social Return on Investment) sosyal yatırımın geri dönüşünü, bir başka deyişle değişimin sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarına finansal değer atfederek ölçümlemek için oluşturulmuş bir çerçevedir. SROI yöntemi projenin maliyet/fayda oranı hesaplanmasına olanak sağlar. Sosyal etkiyi hesaplarken, SROI yöntemi yalnızca faydalanıcı gruba odaklanmaz; projeye zaman, hizmet ve parasal olarak yatırım yapmış olan ve projenin sonuçlarından etkilenen tüm paydaş gruplarını analize dâhil eder.